BAŞVURU

e-Defter Uygulamasına
Başvuruda Bulunmak İçin Tıklayınız.

SORGULAMA

Kayıtlı Kullanıcılar Listesi

Başvurunuzu Sorgulayabilirsiniz

E-DEFTER FORUM

e-Defter Forum Sitesine
Ulaşmak İçin Tıklayınız.

DUYURULAR            [Duyuru Arşivi]

Geri İleri

MAYIS

11

11.05.2020

31.03.2020 tarihinde yayınlanan Elektronik Defter Uygulaması Saklama Kılavuzunda güncelleme yapılmıştır. Güncel versiyona ulaşmak için tıklayınız.

NİSAN

30

30.04.2020

Elektronik Ortamda Düzenlenen Muhasebe Fişlerine İlişkin Kılavuz yayımlanmıştır. Söz konusu kılavuza ulaşmak için tıklayınız

NİSAN

29

29.04.2020

E-Defter Beratlarının Yükleme Süreleri Hakkında Bilgilendirme Duyurusuna ulaşmak için tıklayınız

NİSAN

20

20.04.2020

Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresi Uzatılmıştır.
Kurumlar vergisi mükellefleri tarafından 30 Nisan 2020 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 1 Haziran 2020 günü sonuna kadar uzatılmıştır. Söz konusu Sirkülere ulaşmak için tıklayınız..

NİSAN

03

03.04.2020

“1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği’nin 4.4.1 bölümünün “e” bendi kapsamında e-Defterlerin ikincil kopyalarının muhafazası konusunda özel entegratörlük (saklayıcı kuruluş) hizmeti vermek isteyen mükelleflerimize yönelik “ e-Defter Uygulaması Saklama kılavuzu” yayımlanmıştır. Bu kapsamda e-Defter Saklama Hizmeti vermek isteyen mükelleflerimizin söz konusu kılavuzdaki şartları taşıdığını tevsik eden bilgi ve belgelerle Başkanlığımıza başvurması gerekmektedir. Başvurusu uygun görülen mükelleflere “Test Planı ile Uç Nokta Yazılımı” hakkında bilgilendirme ayrıca yapılacaktır.
Kılavuza erişmek için tıklayınız.

MART

26

26.03.2020

e-Defter Beratlarının Yüklenme Sürelerinin Uzatımı Hakkında Duyuruya ulaşmak için tıklayınız.


e-Defter Görüntüleyici

  • e-Defterleri görüntülemek ve doğrulamak üzere e-Defter Görüntüleyici büyük versiyonu indirmek için tıklayınız. (64 bit Windows ile Java 7 ve üstü 64 bit ile çalışır.)
  • e-Defterleri görüntülemek ve doğrulamak üzere e-Defter Görüntüleyici geliştirilmiş büyük versiyonu indirmek için tıklayınız. (Sadece 64 bit Windows ile Java 7 ve üstü 64 bit ile çalışır ve en az 4 GB ram gereklidir.)
  • e-Defterleri görüntülemek ve doğrulamak üzere e-Defter Görüntüleyici geliştirilmiş standart versiyonu indirmek için tıklayınız. (32 / 64 bit Windows ile çalışır. 32 / 64 bit java ile çalışır ve en az 2 GB ram gereklidir.)
  • e-Defterleri görüntülemek ve doğrulamak üzere e-Defter Görüntüleyici standart versiyonu indirmek için tıklayınız. (Java 7 ve üstü sürümle çalışır.)
  • e-Defter Görüntüleyici Kullanım Kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.


Mali MühürKılavuzlarÖzelge