Duyurular

29.04.2019

Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresi Uzatılmıştır.
30 Nisan 2019 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 6 Mayıs 2019 günü sonuna kadar uzatılmıştır. Söz konusu sirkülere ulaşmak için tıklayınız.

15.04.2019

Elektronik Defter ve Belge Uygulamalarına İlişkin Genel Tebliğlerin Birleştirilmesi Amacıyla “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı” Hazırlanmıştır. Taslak Tebliğ için Tıklayınız..

17.12.2018

24.10.2018 tarihinden beri Taslak olarak yayında olan Tebliğler ile, e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-SMMM, E-Müstahsil Makbuzu uygulamalarına ilişkin olarak hangi sektör ve mükellef gruplarına uygulamalara geçme zorunluluğu getirilmesi planlandığını gösterir karşılaştırmalı Tablo için Tıklayınız..

03.12.2018

Mali Mührün Süresinin Dolması, Arızalanması, Çalınması, Kaybolması Hakkında Duyuru!
Detaylı bilgi için tıklayınız.

30.11.2018

01.01.2019 Tarihi İtibariyle E-Fatura, E-Arşiv Fatura Ve E-Defter Uygulamalarına Zorunlu
Olarak Dahil Olması Gereken Mükellefler Hakkında Duyuru! Detaylı bilgi için tıklayınız.

01.11.2018

UYUMLU YAZILIM FİRMALARININ DİKKATİNE!
Elektronik Defter Beratlarının yapısı revize edilmiştir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız..

24.10.2018

Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Güncellendi. Tıklayınız..

03.10.2018

e-Defter görüntülerinde kullanılan Gelir İdaresi Başkanlığı logosu Bakanlığımızın adının “T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı” olarak değişmesi nedeniyle Başkanlığımızca değiştirilmiştir. Bu nedenle e-Defter Paketi güncellenmiştir.

10.08.2018

Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Hazırlandı. Söz konusu Tebliğ Taslağı için tıklayınız..

10.08.2018

MALİ MÜHRÜ KİLİTLENEN MÜKELLEFLERİMİZİN DİKKATİNE!
e-Defter ve e-Belge (e-Fatura, e-SMM, e-İrsaliye, e-Arşiv Fatura, e-MM) uygulamalarını kullanan mükelleflerimiz, Kamu Sertifikasyon Merkezinden temin etmiş oldukları “Mali Mührün kilitlenmesi” durumunda; https://mbireysel.kamusm.gov.tr linkine giriş yapmak suretiyle kilit çözme ve yeni şifre belirleme işlemini gerçekleştirebilirler.

25.05.2018

E-DEFTER OLUŞTURMA İMZALAMA ve BERAT YÜKLEME SÜRESİ HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU!
25/05/2018 tarihli ve VUK-107 / 2018-11 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 31 Mayıs 2018 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 8 Haziran 2018 günü sonuna kadar uzatılmıştır.
Söz konusu Sirkülere ulaşmak için tıklayınız..

02.05.2018

30.04.2018 GÜNÜ SONUNA KADAR OLUŞTURULMA VE İMZALANMASI GERKEN ELEKTRONİK DEFTERLERİN OLUŞTURULMA VE İMZALANMA SÜRESİ İLE BERAT DOSYALARININ GİB BİLGİ İŞLEM SİSTEMLERİNE YÜKLENME SÜRESİNİ 04.06.2018 GÜNÜ SONUNA KADAR UZATAN 103 SERİ NO.LU VERGİ USUL SİRKÜLERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME DUYURUSU.
Söz Konusu Duyuruya Ulaşmak İçin Tıklayınız.

20.04.2018

E-DEFTER OLUŞTURMA İMZALAMA ve BERAT YÜKLEME SÜRESİ HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU!
30 Nisan 2018 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin, oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 4 Haziran 2018 günü sonuna kadar uzatılmıştır.Söz konusu Sirkülere ulaşmak için tıklayınız.

08.02.2018

Planlı Bakım Çalışması: 11/02/2018 tarihinde saat 10:00 – 18:00 arası e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv(e-SMM, e-MM), e-Bilet, e-İrsaliye sistemlerinde planlı bakım çalışması yapılacak olup, bu saatler arasında sistemlerimiz kapalı olacaktır. Duyurulur.

26.01.2018

ELEKTRONİK DEFTER MÜKELLEFLERİNİN VE UYUMLU YAZILIM FİRMALARININ DİKKATİNE!
e-Defter görüntülendiğinde "Durum Raporu"nda alınan hatalar hakkında… Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

08.01.2018

DEFTER-BEYAN SİSTEMİ HAKKINDA DUYURU!
Detaylı bilgi için tıklayınız..

03.01.2018

e-Defter Uygulama Kılavuzu V 1.6 yayımlanmıştır.e-Defter Uygulama Kılavuzu V 1.5’e “e-Bilet kaydına istinaden açıklama” başlığı eklenmiş, ayrıca “Kılavuz”un 29. sayfasındaki kanuni süresinden sonra berat silmeye ilişkin “UYARI” kısmına eklemeler yapılmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

20.12.2017

1.1.2018 Tarihi İtibariyle E-Fatura, E-Arşiv Fatura Ve E-Defter Uygulamalarına Zorunlu Olarak Dahil Olması Gereken Mükellefler Hakkında Duyuru!
Detaylı bilgi için tıklayınız.

08.08.2017

E-DEFTER PAKETİ HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU! UYUMLU YAZILIM FİRMALARININ DİKKATİNE!
Elektronik Defter Uygulaması kapsamında 27.07.2017 tarihinde www.edefter.gov.tr adresinde yayınlanan eDefter Paketi, kayıt düzenlerinde 191, 391, 600, 601 ve 602 nolu hesapları kullanmayan mükelleflere yönelik olarak güncellenmiştir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

21.07.2017

UYUMLU YAZILIM FİRMALARININ DİKKATİNE!
Elektronik Defter Uygulaması kapsamında “e-Defter Paketi” nde güncelleme yapılmıştır.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

20.04.2017

E-DEFTER OLUŞTURMA VE İMZALAMA SÜRESİ HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU!
2 Mayıs 2017 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 31 Mayıs 2017 günü sonuna kadar uzatılmıştır. Söz konusu Sirkülere ulaşmak için tıklayınız.

17.04.2017

Yetkili birimlere, elektronik ortamda ibraz edilen e-Defter berat dosyalarının görüntülenebilmesi için..Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

04.04.2017

e-Defter görüntüleme dosyası " berat.xslt " indirmek için tıklayınız...

28.02.2017

28 Şubat 2017 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken 2016/Kasım dönemi e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken "Elektronik Defter Beratları"nın yüklenme süresi uzatıldı. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

29.12.2016

e-Fatura ve e-Defter Başvuruları Hakkında Duyuru. Tıklayınız.

07.12.2016

454 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu kapsamında e-fatura ve e-defter uygulamasına geçme zorunluluğu bulunan mükellefler hakkında duyuru yayınlanmıştır. Ulaşmak için tıklayınız.

21.11.2016

e-Defter Uygulama Kılavuzu V1.5 ile E-Defter Yazılım Uyumluluk Onay Kılavuzu V1.6 yayımlanmıştır.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

31.10.2016

e-DEFTER OLUŞTURMA VE İMZALAMA SÜRESİ HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU!
31 Ekim 2016 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken 2016/Temmuz dönemi e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken "Elektronik Defter Beratları"nın yüklenme süresi belli iller için uzatıldı. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

20.10.2016

Mali Mühür Süresi Dolan Mükelleflerin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar için tıklayınız.

29.09.2016

KAMU SM den Temin Edilen e-imza/mali Mührün Süresi Dolan Mükelleflerin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar Bulunmaktadır. Konuya İlişkin Açıklama İçin tıklayınız.

11.05.2016

Elektronik Deftere Geç Başvuran Mükelleflerin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar Bulunmaktadır. Konuya İlişkin Açıklama İçin tıklayınız.

06.05.2016

Elektronik Defter ve Beratların Muhafaza ve İbraz Sorumluluğu Hakkında Dikkat edilmesi Gereken Hususlar Bulunmaktadır. Konuya İlişkin Açıklama İçin tıklayınız.

26.04.2016

İlgili 82 No’lu Sirkülere ilişkin e-Defterlerin Oluşturulma ve İmzalama Süresi ile “Elektronik Defter Beratları”nın Yüklenme Süresi ile ilgili ayrıntılı bilgi tıklayınız.

25.04.2016

e-Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile “Elektronik Defter Beratları”nın Yüklenme Süresi uzatıldı. İlgili Sirkülere ulaşmak için tıklayınız.

14.04.2016

2015/Aralık Dönemine Ait Hatalı Olarak Üretilen Elektronik Defter Beratlarının Silinmesi hakkında yayımlanan duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

12.04.2016

2015/Aralık Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Silinmesini Gerektiren Durumlar hakkında yayımlanan duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

04.03.2016

Uygulama Kılavuzu 1.4 yayımlanmıştır. Söz konusu kılavuza ulaşabilmek için tıklayınız.

26.01.2016

e-Defter kayıtlı kullanıcılar listesi yayınlanmıştır. e-Defter kayıtlı kullanıcılar listesine ulaşmak için tıklayınız.

26.01.2016

e-Defter Görüntüleyici programı yayınlanmıştır. e-Defter Görüntüleyici programına ulaşmak için tıklayınız.
e-Defter Görüntüleyici kullanım kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.

06.01.2016

Bilgi Güncelleme bölümü e-Defter uygulamasına eklenmiştir. Detaylı bilgi için Tıklayınız.

30.12.2015

e-Fatura ve e-Defter Başvurusu hakkında yayımlanan duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

23.12.2015

Yıllara Sari İnşaat ve Onarım İşleri Yapan mükelleflerin e-Fatura ve e-Defter kullanma zorunluluğu hakkında mükelleflerin bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmış olan duyuru metnine ulaşmak için tıklayınız..

04.12.2015

e- Defter ve E- Fatura Başvurusu Hakkındaki Duyuruya Ulaşmak İçin Tıklayınız.

06.11.2015

e-Defter Başvurusu Hakkında Duyuru
Elektronik defter tutma ve elektronik fatura uygulamasına dâhil olma zorunluluğunuz bulunuyorsa e-Defter başvuru sayfasından elektronik defter başvurusunu yapmanız gerektiğini unutmayınız… Başvuru yapmak için tıklayınız.

27.10.2015

e-Defter Kullanıcılarının Dikkatine
e-Defter uygulamasına berat yükleme sırasında “kuyrukta” mesajı alan mükelleflerin beratları Başkanlık tarafından hatalı duruma getirilmiş olup, söz konusu beratların uygulamaya tekrar yüklenmesi gerekmektedir.

20.10.2015

Nevi değişikliği durumunda e-Defter uygulamasında yapılması gerekenleri öğrenmek için tıklayınız.

01.10.2015

Uygulama Kılavuzu 1.3 yayımlanmıştır. Kılavuzda Perakende Satış Fişlerine ilişkin açıklama da güncelleme yapılmıştır.

21.08.2015

Uygulama kılavuzu 1.2 yayımlanmıştır. Kılavuzda Z raporunun kaydedilmesinde değişiklik yapılmıştır ve Perakende satış fişlerinin toplulaştırılmasına ilişkin bilgi eklenmiştir.

22.06.2015

E-Fatura ve E-Defter Uygulamalarının Kapsamının Genişletilmesine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete Yayımlandı. 20.06.2015 tarihli ve 29392 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 454 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; 421 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile zorunluluk getirilen mükelleflere ek olarak e-Fatura ve e-Defter uygulamalarının kapsamının genişletilmesine ve ihracat işlemlerinde e-Fatura uygulamasına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

01.06.2015

Şubat/2015 dönemine ait e-defter beratlarının Başkanlık sistemine yüklenme son tarihi olan 31 Mayıs Pazar günü resmi tatil olması nedeniyle söz konusu tarih 1 Haziran 2015’e uzamıştır.

27.05.2015

Gelir İdaresi Başkanlığı e-Defter Uygulamasına yüklenecek beratlarla ilgili dikkat edilmesi gereken
hususlar bulunmaktadır. Konuya ilişkin açıklama için TIKLAYINIZ.

12.05.2015

e-Defter paketinde güncelleme yapılmıştır. Pakete ulaşabilmek için tıklayınız.

29.04.2015

e-Defter paketinde güncelleme yapılmıştır. Pakete ulaşabilmek için tıklayınız.

22.04.2015

e-Defter paketinde güncelleme yapılmıştır. Pakete ulaşabilmek için tıklayınız.

17.04.2015

e-Defter paketinde güncelleme yapılmıştır. Pakete ulaşabilmek için tıklayınız.

16.04.2015

Uygulama Kılavuzu 1.1 yayımlanmıştır. Kılavuzda yabancı para cinsinden defter oluşturma ile ilgili örnek senaryolar, fatura kayıtlarında icmale ilişkin e-Arşiv Çözümü eklenmiş ve Z raporunun kaydedilmesi ile ilgili açıklama güncellenmiştir.

16.04.2015

e-Defter uygulamasında yabancı para cinsinden defter tutabilmeye ilişkin e-Defter paketinde yer alan kılavuzlarda güncelleme yapılmıştır.
Pakete ulaşabilmek için tıklayınız.

10.04.2015

BERAT YÜKLEME SÜRECİYLE İLGİLİ YAPILAN DETAYLI AÇIKLAMA
Bilindiği üzere elektronik defter uygulamasına başvuru yapan mükellefler uygulamaya başlama tarihi itibariyle Yevmiye Defteri ve Büyük Defteri elektronik olarak tutmak zorundadırlar. 2 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliğin 3. Maddesinde;
"a) Gerçek kişiler elektronik defterlerini, ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar kendilerine ait güvenli elektronik imza veya mali mühür ile imzalar.
b) Tüzel kişiler elektronik defterlerini, ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar (Hesap döneminin son ayına ait defterler kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ayın son gününe kadar) kendilerine ait mali mühür ile onaylar."
Hükmü bulunmaktadır.
Aylık olarak oluşturulan elektronik defterlere ait beratlar, ilgili ayı takip eden 3. Ayın son gününe kadar Gelir İdaresi Başkanlığı e-Defter Uygulamasına yüklenmelidir. Örneğin, e-Defter uygulama başlama tarihi 01/01/2015 olan mükelleflerin, Ocak 2015 ayı beratlarını 30 Nisan 2015 tarihine kadar e-Defter uygulamasına beratlarını yüklemesi gerekmektedir. Dikkat edilmesi gereken husus berat yükleme süresi olarak söz konusu tebliğde belirtilen sürenin son gününe kadar bekleme zorunluluğunun olmadığıdır. Yani oluşturulan elektronik defter ve beratlar üzerinde gerekli kontrolleri tamamlayan mükellefler ilgili ayı takip eden 3. Ayın son gününü beklemeden e-Defter uygulamasına beratlarının yüklemesini yapabilirler. Elektronik defterin oluşturulma ve beratının alınma süreci belli bir zaman aldığından, e-Defter uygulamasını kullanan mükelleflerimizin yaşanabilecek sorunların önüne geçebilmek için berat yükleme için belirtilen sürenin sonuna kadar beklememeleri ve elektronik defter uygulamasının geçiş aşamasında yüklenilecek beratların zaman damgası ile imzalanması önerilmektedir.

10.04.2015

MUHAFAZA VE İBRAZ SORUMLULUĞU HAKKINDAKİ DUYURU
Bilindiği üzere 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliğin 4. Maddesi “Elektronik Defterin Muhafazası ve İbrazı” başlığında; e-defter uygulaması kapsamında oluşturulan elektronik defter ve beratların muhafazası ve ibrazı hakkında gerekli açıklamalar yapılmıştır. Mükelleflerin kendi bilgi işlem sistemlerinde muhafaza edilen elektronik defter ve beratların silinmesi, zarar görmesi, virüs bulaşması v.b. nedenlerle elektronik defter ve beratların ibrazında sorun yaşanabilmektedir. Bu ihtimaller doğrultusunda e-Defter uygulamasını kullanan mükelleflerin defter ve beratlarının muhafaza ve ibrazı konusunda gerekli önlemleri almaları, bu kapsamda elektronik defter ve beratların saklandığı bilgi işlem sistemlerinde yaşanabilecek sorunlar nedeniyle elektronik defter ve beratlarını mutlaka farklı lokasyonlarda yedeklemesini yapmaları gerekmektedir.

26.02.2015

e-Defter uygulamasında dikkat edilmesi gereken hususlar için Uygulama Kılavuzu yayımlanmıştır. Kılavuza ulaşmak için tıklayınız.

26.02.2015

Elektronik Defter Uygulamasının e-Defter Paketinde yer alan Teknik Kılavuz ve Genel Açıklamalar Kılavuzunda güncelleme yapılmıştır. Bu kılavuzlarda ve e-Defter paketinde yapılan güncellemeler en kısa süre içerisinde uyumlu yazılım firmaları tarafından uygulamaya konmalıdır. Dikkat edilmesi gereken husus ise Ocak/2015 veya Şubat/2015 ayına ait tüm veya kısmi beratlarını Gelir İdaresi Başkanlığına gönderen kullanıcılar geriye dönük herhangi bir işlem yapmayacak; ancak bundan sonraki yeni oluşturulacak defter ve beratları için bu güncellemeleri uygulayacaktır. Kılavuz ve e-Defter paketine ulaşmak için tıklayınız.

17.02.2015

Elektronik Defter Uygulamasının Webservis kılavuzunda güncelleme yapılmıştır. Kılavuza ulaşmak için tıklayınız.

27.01.2015

Elektronik Defter Uygulamasının Webservis kılavuzunda güncelleme yapılmıştır. Kılavuza ulaşmak için tıklayınız.

18.12.2014

21.12.2014 saat 10:00-12:00 arasında e-defter, e-bilet sistemleri planlı donanım bakımı nedeniyle kapalı olacaktır.

12.12.2014

Yapmış olduğunuz e-Defter başvurunuzu sorgulamak için tıklayınız.

12.12.2014

Vergi Usul Kanunu Genişleme Tebliğ Taslağı yayımlanmıştır. Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

02.12.2014

Gelir İdaresi Başkanlığı'nca yapılması planlanan elektrik altyapı çalışması nedeniyle 5 Aralık 2014 Saat 19:00 ile 8 Aralık 2014 Pazartesi Saat 7:00 saatleri arasında e-Fatura ve e-Defter uygulamalarına erişim geçici olarak kapatılacaktır. Mükelleflerimize duyurulur.

28.11.2014

e-Defter kullanmak zorunda olan mükelleflere ilişkin duyuruya ulaşmak için tıklayınız

13.11.2014

e-Defter paketi güncellenmiştir. Paket içindeki güncelleme detayı versiyonlar dosyasından görülmektedir. Mevzuat ve Teknik Mimari bölümünden ilgili pakete ulaşabilirsiniz.

13.11.2014

Yazılım Uyumluluk Kılavuzunda dizin yapısıyla ilgili revize yapılmıştır. En güncel haline Mevzuat ve Teknik Mimari bölümünden ulaşabilirsiniz.

27.08.2014

e-Defter uygulamasıyla ilgili soru ve görüşlerinizi e-Fatura Forum sitesinden iletebilirsiniz. e-Fatura Forum sitesine ulaşmak için tıklayınız.

26.08.2014

e-Defter WebService Kılavuzu ve e-Defter paketi güncellenmiştir. Kılavuza ve pakete ulaşmak için tıklayınız.

26.08.2014

e-Defter Uygulaması Başvuru Kılavuzu güncellenmiştir. Kılavuza ulaşmak için tıklayınız.

04.07.2014

e-Defter WebService Kılavuzu ve e-Defter paketi güncellenmiştir. Kılavuza ve pakete ulaşmak için tıklayınız.

11.06.2014

Elektronik Defter Uygulaması kapsamında elektronik defterlerin webservis aracılığıyla iletilmesi, indirilmesi ve paketlerin sorgulanmasına ilişkin kılavuz yayınlanmıştır. Kılavuza ulaşmak için tıklayınız.

12.05.2014

e-Defter paketi güncellenmiştir. Paket içindeki güncelleme detayı versiyonlar dosyasından görülebilir.

18.04.2014

e-Defter Yazılım Uyumluluk Onay Kılavuzu Başvuru Kılavuzu'nda güncelleme yapılmıştır. Güncel kılavuza ulaşmak için tıklayınız.

18.04.2014

e-Defter Kılavuzlarının yer aldığı e-Defter Paketi güncellenmiştir. Mevzuat ve Teknik Mimari bölümüne ulaşmak için tıklayınız.

04.04.2014

e-Defter elektronik başvuru imkanı başlamıştır. Başvuru Kılavuzu ve Başvuru Rehberi yayınlanmıştır. Kılavuz ve rehbere ulaşmak için tıklayınız.

04.04.2014

e-Defter Uygulamasına elektronik başvuruda bulunmak İçin tıklayınız.

24.12.2013

2 Sıra Numaralı Elektronik Defter Genel Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

04.12.2013

1 Sıra Numaralı Elektronik Defter Genel Tebliğinde yapılan değişikliklere ilişkin açıklamalara ulaşmak için tıklayınız.

29.11.2013

Elektronik defter tutma zorunluluğu getirilen mükelleflerin elektronik deftere geçiş sürelerine ilişkin 67 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri yayımlanmıştır. Sirkülere ulaşmak için tıklayınız.

18.06.2013

e-Defter paketi güncellenmiştir. Paket içindeki berat.xslt ve schematron dosyaları güncellenmiştir.

15.03.2013

e-Defter Yazılım Uyumluluk Onay Kılavuzu güncellenmiştir. Mevzuat ve Teknik Mimari bölümünden ulaşılabilir.

27.02.2013

e-Defter paketi güncellenmiştir. Paket içindeki berat.xslt düzeltilmiştir.

26.07.2012

1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliğinin 3.2'nci bölümüne göre Tebliğde öngörülen e-defter uyumluluk test sürecini başarılı bir biçimde tamamlayan ticari yazılımların listesi yayımlanmıştır. e-Defter Yazılım Uyumluluk Onayı Alan Yazılımlar

24.02.2012

e-Defter Yazılım Uyumluluk Onay Kılavuzu yayımlanmıştır, Mevzuat ve Teknik Mimari bölümünden ulaşılabilir.

24.02.2012

e-Defter schematron kuralları yayımlanmıştır, Mevzuat ve Teknik Mimari bölümünde e-Defter Paketi "sch" dosyasından ulaşılabilir.